Python Geospatial Development
Python-Geospatial-Development  3rd Edition

Sách lập trình - Python Geospatial Development, 3rd Edition

Tác Giả: Erik Westra

Năm: 2016

Số trang: 446

Kích cỡ: 9.9Mb

Kiểu file: .PDF

Phân loại: Python


Python Geospatial Development

Cuốn sách để cập đến việc liên kết các dữ liệu của bạn đến các vị trí cụ thể trên bề mặt trái đất. Việc phát triển các chương trình về không gian địa lý thường liên quan đến các thao tác như nhóm các dữ liệu trên cùng một vị trí, lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu rất lớn về không gian, thực hiện các tính toán phức tạp về không gian, trình bày dữ liệu ở dạng bản đồ đẹp và cuốn hút hơn. Để thực hiện được công việc này chúng ta cần sử dụng những công cụ và kỹ thuật thích hợp đồng thời cần có những hiểu biết nhất định về các khái niệm liên quan đến không gian địa lý như bản đồ dự báo, số liệu và hệ trục tọa độ...

Cuốn sách Python Geospatial development trước hết sẽ tập trung vào việc giúp bạn nắm vững các khái niệm trong lĩnh vực này. Nó bắt đầu bằng việc chỉ cho bạn cách để lưu trữ, truy cập các dữ liệu về không gian bằng ngôn ngữ Python, cách để giải quyết các bài toán không gian cụ thể và lưu trữ dữ liệu vào database. Hơn nữa, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách để xây dựng ứng dụng bản đồ đẹp cuốn hút chạy trên ứng dụng Web, và cuối cùng là hướng dẫn chi tiết về cách soạn thảo dữ liệu không gian địa lý sử dụng GeoDjango Framework. 

Sau khi hoàn thành cuốn sách lập trình Python Geospatial development bạn hoàn toàn có thể tự tin lập trình website bằng ngôn ngữ Python hiển thị dữ liệu trên nền tảng không gian bản đồ cực kỳ đẹp và cuốn hút, đồng thời cải thiện khả năng lập trình bằng ngôn ngữ Python của bạn.

Bạn sẽ học được:

  • Cách truy cập, điều khiển và hiển thị dữ liệu về không gian địa lý bằng ngôn ngữ Python
  • Trở thành bậc thầy về các khái niệm cốt lõi liên quan đến địa lý như vị trí, khoảng cách, đơn vị, dự báo và số liệu.
  • Đọc ghi dữ liệu về không gian địa lý bằng cả định dạng vector và Raster
  • Thực hiện các xử lý phức tạp của dữ liệu địa lý sử dụng ngôn ngữ Python
  • Lưu trữ và truy cập thông tin về không gian địa lý trong cơ sở dữ liệu
  • Sử dụng vẽ các điểm, đường thẳng và các loại đường phức tạp ngay trong chương trình Python
  • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu về không gian địa lý thành dạng bản đồ thực tế sử dụng công cụ Python-based
  • Xây dựng được các ứng dụng bản đồ hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python chạy trên nền Web.

Link Download: Sách lập trình Python Geospatial Development .PDF